Teemantpuurimis- ja saagimistööd; tel. (+372)5105060, e-post: info@diameeter.ee,
Aadress: Jõepere talu, Tuhala küla, 75118 Kose vald, Harjumaa,

teemantpuurimine,teemantsaagimine,lammutustööd,teemantmärgpuur,kuivpuur,teemantkuivpuur,kivi puur,teemantpuur,kivipuur,teemantlõikeketas,teemantsaag,teemantsaagimine,teemantketas,teemantsaag,teemanttera,kivi saag,kivisaag,kivilõikur,teemantlihvketas,lihvketas,põrandate lihvimine,pürandalihv,lihvimistööd,kivilihv,betoonilihv,asfalt,asfaltisaag,betoon,betoonisaag,betoonilõikur,graniit,marmor,looduskivi,soonefrees,kanal,kanali lõikamine,kanali saagimine,dimas,husqvarna,teemantpuurmasin,märgpuurmasin,teemantmärgpuur,puurimise hinnakiri,piik,piikamine,piikamistööd,õõnespaneel,õõnespaneeli tükeldamine,kanali saagimine,lammutus,lammutamine,lammutustööd,sillus,sillustamine,tugi,toestamine,poraustyöt,timanttiporaus,sahaustyöt,timanttisahaus,diamond drilling,diamond cutting,Toivo Kukk,Martin Kukk - OÜ Fremex Grupp - masinate ja seadmete remont
 
 
Teemantpuurimis- ja saagimistööd teemantmärg- ja kuivpuurimine teemantmärg- ja kuivlõikus
lammutustööd konsultatsioonid Raudbetoon
Puurava Fahle maja (endine tselluloosi vabrik) ehitustöödel 2006 a. Hüdrauliline seinasaag Hüdrauliline seinasaag
Hüdrauliline seinasaag Ringsaag Kettsaag
 
 
 
Firmast
Teemantpuurimise standardhinnakiri (hinnad seisuga 01.01.2013)
Ava läbimõõt ( mm )
Põrandasse ( € /cm )
Seina ( € /cm )
6 - 22
0.36
0.36
25 - 42
0.51
0.58
45 - 62
0.58
0.66
72 - 102
0.66
0.73
105 - 120
0.73
0.80
125 - 142
0.80
0.88
152 - 162
0.88
0.95
172 - 182
0.95
1.02
192 - 202
1.10
1.17
212 - 225
1.24
1.32
232 - 252
1.39
1.46
262 - 275
1.76
1.91
280 - 302
2.13
2.27
325
2.35
2.64
350
3.23
3.52
375
3.52
3.82
425
3.93
4.49
450
4.56
5.06
525
5.06
5.62
650
6.18
7.38
825
8.43
9.84
Teemantsaagimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba horisontaal- ning verti-kaalsuunaliste sirgeservaliste lõigete saagimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantsaagimist kasutatakse laialdaselt erinevate kivikonstruktsioonide mõõtu-lõikamisel, betoonpõrandate paisumispragude lõikamisel, elektrikaablite, venti-latsiooni-, vee- ja kanalisatsioonikanalite sissesaagimisel, erinevate akna-, ukse- jt. avade lõikamisel ning paljudel muudel töödel.
Teostame nii teemantmärg- kui kuivlõikust muuhulgas ka raskemalt töödeldava-matesse kivimaterjalidesse nagu raud- ning graniitbetoon, maa- ja paekivi vms.


Teemantsaagimisel ei ole takistuseks saetavas kivimaterjalis sisalduv armeering
mistõttu on teemantsaetavad ka erinevad raudbetoonkonstrutsioonid. Erinevalt piikamis- ja lõhkumistöödest puudub teemantsaagimisel saetavale pinnale nii löögi- kui vibratsioonkoormus mistõttu ei kujuta teemantsaagimine endast ohtu ümbritsevatele konstruktsioonidele. Teemantmärgsaagimisel kasutame lahti-saetud kivimaterjali sidumiseks ning saeteest väljutamiseks uhtumisvett mistõttu väldime ka suurema kivitolm levimist ümbruskonda. Vajadusel katame saagimis-tööde ajaks ümbritsevad pinnad kattekilega ning teostame ka saagimistöödel tekkiva uhtumisvee eemaldamise koos ehitusprahi utiliseerimisega.
Teemantsaagimise hinnakiri
Teemantpuurimine võimaldab puurida nii ehituse kivimaterjalidesse kui loodus-kividesse erineva läbimõõduga siledaservalisi ümaraid avasid. OÜ Diameeter teostab tavapuurimisena ¨ 6 - 825mm avade teemanpuurimist. Suuremate
avade puurimiseks kasutame tavapuurimisest erinevaid lahendusi ning selliste avade puurimise tingimused on objektipõhiselt kokkuleppelised.

Teemantpuurimisel ei ole takistuseks puuritavas kivimaterjalis sisalduv armeering
ning seetõttu on teemantpuuritavad ka erinevad raudbetoonkonstruktsioonid. Erinevalt piikamisest ja löökpuurimisest puuduvad teemantpuurimisel puuritavale pinnale nii löögi- kui vibratsioonkoormus mistõttu ei kujuta teemantpuurimine endast ohtu ümbritsevatele ehituskonstruktsioonidele. Teemantmärgpuurimisel kasutatakse lahtipuuritud kivijäägi sidumiseks ning selle puurkäigust väljutami-seks jahutus-/ uhtumisvett ning seetõttu tekib märgpuurimisel minimaalselt tolmu. Vajadusel katame puurimistööde ajaks, võimalike vee- ja tolmukahjustuste vältimiseks, ümbritsevad pinnad kattekilega ning teostame ka jahutus-/ uhtumis-vee eemaldamise koos puurprahi koristuse ja utiliseerimisega.
Teemantsaagimise hinnakiri
Teemantsaagimise standardhinnakiri (hinnad seisuga 01.01.2013)
Lõikesügavus ( cm )
Põrandasse ( € /jm )
Seina ( € /jm )
0 - 5
3.37
7.38
6 - 10
7.38
11.24
11 - 15
14.06
16.87
16 - 20
16.87
23.09
21 - 25
26.71
33.74
26 - 33
33.74
39.36
34 - 38
42.18
47.80
39 - 43
47.80
61.86
44 - 52
67.49
77.43
53 - 69
-
91.39
70 - 100
-
112.48
 
Teemantsaagimise hinnakalkulaator
 
Kontakt
Teemantpuurimise hinnakalkulaator
  hindadele lisandub käibemaks
  "Diameeter OÜ" jätab endale õiguse muudatusteks hinnakirjas
  Suuremahuliste tööde puhul kehtivad kokkuleppehinnad
  Hindadele lisandub käibemaks
 
  Minimaaltasu väljasõidul 80 €
  Transporditasu Tallinnast väljasõidul 0.65 €/km + töömehe sõidutund a´ 20 €/h
  Meist mittesõltuv ühe töömehe ootetund ehitusobjektil vms. 24 €/h
  Ajatöö (avade märkimine, kiletamine, koristustööd vms.) 24 €/h
  Piikamistööd 30 €/h (üks töömees)
  Puur- jt. jäätmete utiliseerimine - kokkuleppehind
  Veeimeja kasutamine ehitusobjekti koristustöödel 12,78 €/päev
  Elektrigeneraatori kasutamine (nt. voolu puudumise korral ehitusobjektil) 7,3 €/h
  Kivikonstruktsioonid mis sisaldavad terasarmatuuri mille läbimõõt on
  üle 12 mm või mille samm on alla 150 mm lisandub juurdehindlus 20-100%
  Suunaga alt ülesse avade puurimisel kehtib juurdehindlus 100%
  Nurga all avade puurimisel lisandub juurdehindlus 20-100%
  Teemantkuivpuuritavate avade korral kehtib juurdehindlus 50-100%
  Klinkeri, maakivi, graniidi jt. raskelt puuritavate kivimaterjalide puurimisel
  lisandub juurdehindlus 50-100%
  Elektrigeneraatori rent 23 €/päev
  Diiselkompressori Atlas Copco XAS-76 rent (4,1 m3/min) 64 €/päev
  Minimaaltasu väljasõidul 74 €
  Transporditasu Tallinnast väljasõidul 0.65 €/km + töömehe sõidutund a´ 20 €/h
  Meist mittesõltuv ühe töömehe ootetund ehitusobjektil vms. 24 €/h
  Töömehe ajatöö (avade märkimine, kiletamine, koristustööd vms.) 24 €/h
  Piikamistööd 30 €/h (üks töömees)
  Seegimistöödest tekkivate kivi- jt. jäätmete utiliseerimine - kokkuleppel
  Veeimeja kasutamine ehitusobjekti koristustöödel 12,78 €/päev
  Elektrigeneraatori kasutamine (nt. voolu puudumise korral ehitusobjektil) 7,3 €/h
  Kivikonstruktsioonid mis sisaldavad endas terasarmatuuri mille läbimõõt on
  üle 12 mm või mille samm on alla 150 mm lisandub juurdehindlus 20-100%
  Nurga all saagimisel lisandub juurdehindlus 20-100%
  Maakivi, graniidi, kvartsiidi jt. raskelt saetavate kivimaterjalide saagimisel
  lisandub juurdehindlus 50-100%
  Elektrigeneraatori rent 23 €/päev
  Diiselkompressori Atlas Copco XAS-76 (tootlikus 4,1 m3/min) rent 64 €/päev
  hindadele lisandub käibemaks
 
Täname kontakti eest!
Fotod
 
Sisselogi
OÜ Diameeter on asutatud aastal 2002 eesmärgiga osutada peamiselt Eesti ehitusturul erinevaid teemantpuurimis-, saagimis- ja lammutustöid. Meie kvalifit-seeritud personal koos järjepidevalt uueneva kaasaegse tehnikaga võimaldavad meil teostada ka kõige keerukamaid töid efektiivselt ning tähtaegset kooskõlas
kõigi Eesti Vabariigis kehtivate ehitusnormidega.

Olulisema osa meie töödest moodustavad nii uus- kui renoveeritavate ehitiste
ümarate läbiviikude puurimised ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- jt. torustike tarbeks ning sirgeservaliste ukse-, akna- jt. avade saagimistööd. Teostame ka vee-, elektri- jt. kanalite freesimist, betoonpõrandate deformatsioonivuukide lõikamist ning erinevate ehituse kivikonstruktsioonide mõõtulõikamist. Lisaks eelnimetatule valmistame ning paigaldame ka erinevaid metallkonstruktsioone
nagu sillused, kandepostid vms.

Lisainfoks ning tööde tellimiseks võtke palun meiega ühendust.


Meeldivat koostööd soovides,
OÜ Diameeter
  Suuremahuliste tööde puhul kehtivad kokkuleppehinnad
  Hindadele lisandub käibemaks
  "Diameeter OÜ" jätab endale õiguse muudatusteks hinnakirjas
 
Teenused
Teemantpuurimine
Teemantsaagimine
Hinnakiri
Hinnakiri
Koostööpartnerid
Sisselogi registreeritud kasutajale
Kasutajanimi:
Salasõna:
 Salvesta salasõna
Uudised
Kontakt:
OÜ Diameeter      -    © 2012   -   Webmaster   
Kontakt:
Aadress:
Tel: (+372) 6003627
Fax: (+372) 6003629
Gsm: (+372) 5105060