Teemantpuurimine ja teemantsaagimine, lammutustööd
tel. (+372)5105060, e-post: info@diameeter.ee,
Jõepere talu, Tuhala küla, 75118 Kose vald, Harjumaa
Teemantpuurimis- ja saagimistööd teemantmärg- ja kuivpuurimine teemantmärg- ja kuivlõikus
lammutustööd konsultatsioonid Raudbetoon
Puurava Fahle maja (endine tselluloosi vabrik) ehitustöödel 2006 a. Hüdrauliline seinasaag Hüdrauliline seinasaag
Hüdrauliline seinasaag Ringsaag Kettsaag
Ettevõttest
Teemantpuurimise standardhinnakiri (hinnad seisuga 11.06.2018)
Ava läbimõõt ( mm ) Põrandasse ( € /cm ) Seina ( € /cm )
6 - 22 0.40 0.40
25 - 42 0.55 0.60
45 - 62 0.60 0.70
72 - 102 0.70 0.77
105 - 120 0.77 0.85
125 - 142 0.85 0.90
152 - 162 0.90 1.00
172 - 182 1.00 1.07
192 - 202 1.15 1.25
212 - 225 1.30 1.40
232 - 252 1.45 1.50
262 - 275 1.85 2.00
280 - 302 2.25 2.40
325 2.47 2.77
350 3.40 3.70
375 3.70 4.00
425 4.10 4.80
450 4.80 5.30
525 5.80 7.00
650 8.50 10.00
825 8.85 10.30
Teemantsaagimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba horisontaal- ning verti-kaalsuunaliste sirgeservaliste lõigete saagimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantsaagimist kasutatakse laialdaselt erinevate kivikonstruktsioonide mõõtu-lõikamisel, betoonpõrandate paisumispragude lõikamisel, elektrikaablite, venti-latsiooni-, vee- ja kanalisatsioonikanalite sissesaagimisel, erinevate akna-, ukse- jt. avade lõikamisel ning paljudel muudel töödel.
Teostame nii teemantmärg- kui kuivlõikust muuhulgas ka raskemalt töödeldava-matesse kivimaterjalidesse nagu raud- ning graniitbetoon, maa- ja paekivi vms.


Teemantsaagimisel ei ole takistuseks saetavas kivimaterjalis sisalduv armeering
mistõttu on teemantsaetavad ka erinevad raudbetoonkonstrutsioonid. Erinevalt piikamis- ja lõhkumistöödest puudub teemantsaagimisel saetavale pinnale nii löögi- kui vibratsioonkoormus mistõttu ei kujuta teemantsaagimine endast ohtu ümbritsevatele konstruktsioonidele. Teemantmärgsaagimisel kasutame lahti-saetud kivimaterjali sidumiseks ning saeteest väljutamiseks uhtumisvett mistõttu väldime ka suurema kivitolm levimist ümbruskonda. Vajadusel katame saagimis-tööde ajaks ümbritsevad pinnad kattekilega ning teostame ka saagimistöödel tekkiva uhtumisvee eemaldamise koos ehitusprahi utiliseerimisega.
Teemantsaagimise hinnakiri
Teemantpuurimine võimaldab puurida nii ehituse kivimaterjalidesse kui loodus-kividesse erineva läbimõõduga siledaservalisi ümaraid avasid. OÜ Diameeter teostab tavapuurimisena Ø 6 - 825mm avade teemanpuurimist. Suuremate
avade puurimiseks kasutame tavapuurimisest erinevaid lahendusi ning selliste avade puurimise tingimused on objektipõhiselt kokkuleppelised.

Teemantpuurimisel ei ole takistuseks puuritavas kivimaterjalis sisalduv armeering
ning seetõttu on teemantpuuritavad ka erinevad raudbetoonkonstruktsioonid. Erinevalt piikamisest ja löökpuurimisest puuduvad teemantpuurimisel puuritavale pinnale nii löögi- kui vibratsioonkoormus mistõttu ei kujuta teemantpuurimine endast ohtu ümbritsevatele ehituskonstruktsioonidele. Teemantmärgpuurimisel kasutatakse lahtipuuritud kivijäägi sidumiseks ning selle puurkäigust väljutami-seks jahutus-/ uhtumisvett ning seetõttu tekib märgpuurimisel minimaalselt tolmu. Vajadusel katame puurimistööde ajaks, võimalike vee- ja tolmukahjustuste vältimiseks, ümbritsevad pinnad kattekilega ning teostame ka jahutus-/ uhtumis-vee eemaldamise koos puurprahi koristuse ja utiliseerimisega.
Teemantsaagimise hinnakiri
Teemantsaagimise standardhinnakiri (hinnad seisuga 11.06.2018)
Lõikesügavus ( cm ) Põrandasse ( € / jm. ) Seina ( € / jm. )
0 - 5 4.00 7.50
6 - 10 7.50 12.00
11 - 15 14.75 20.00
16 - 20 19.00 25.00
21 - 25 28.00 38.00
26 - 33 35.45 45.00
34 - 38 44.30 57.00
39 - 43 57.00 65.00
44 - 52 70.85 81.30
53 - 69 - 95.95
70 - 100 - 118.10
Teemantsaagimise hinnakalkulaator
Kontakt
Teemantpuurimise hinnakalkulaator
  hindadele lisandub käibemaks
  "Diameeter OÜ" jätab endale õiguse muudatusteks hinnakirjas
  Suuremahuliste tööde puhul kehtivad kokkuleppehinnad
  Hindadele lisandub käibemaks
  Minimaaltasu väljasõidul 120 €
  Transporditasu Tallinnast väljasõidul 0.80 €/km + töömehe sõidutund a´ 25 €/ h
  Meist mittesõltuv ühe töömehe ootetund 30 €/ h
  Ajatöö 43 €/ h üks töömees ( piikamistööd, puuravade märkimine, kiletamine,
  tellingute ning toestuste paigaldamine, koristustööd vms. )
  Puurjäätmete utiliseerimine - kokkuleppehind
  Veeimeja kasutamine koristustöödel 20 €/ päev
  Elektrigeneraatori kasutamine ( nt. voolu puudumisel ehitusobjektil ) 7,3 €/ h
  Kivikonstruktsioonid mis sisaldavad endas terasarmatuuri mille läbimõõt on
  >= 12mm või mille samm on tihedam kui 150mm kehtib juurdehindlus 35-100%
  Suunaga alt ülesse puuritavate avade puhul kehtib juurdehindlus 50-100%
  Nurga all puurimisel kehtib juurdehindlus 50-100%
  Kuivpuuritavate avade korral kehtib juurdehindlus 50-100%
  Kõvade kivimaterjalide puurimisel ( nt. maakivi ) kehtib juurdehindlus 50-100%
  Elektrigeneraatori rent 23 €/päev
  Diiselkompressori Atlas Copco XAS-76 rent ( 4,1 m3/min ) 64 €/päev
  Minimaaltasu väljasõidul 120 €
  Transporditasu Tallinnast väljasõidul 0.80 €/ km + töömehe sõidutund a´ 25 €/ h
  Meist mittesõltuv ühe töömehe ootetund 30 €/ h
  Ajatöö 43 €/h üks töömees ( piikamistööd, saetee märkimine, kiletamine,
  tellingute ning toestuste paigaldamine, koristustööd vms. )
  Saagimistöödest tekkivate jäätmete utiliseerimine - kokkuleppel
  Veeimeja kasutamine koristustöödel 20 €/ päev
  Elektrigeneraatori kasutamine ( nt. voolu puudumisel ehitusobjektil ) 7,3 €/ h
  Kivikonstruktsioonid mis sisaldavad endas terasarmatuuri mille läbimõõt on
  >= 12mm või mille samm on tihedam kui 150mm kehtib juurdehindlus 35-100%
  Nurga all saagimisel kehtib juurdehindlus 50-100%
  Raskelt saetavate kivimaterjalide ( maakivi ) saagimisel juurdehindlus 50-100%
  Elektrigeneraatori rent 23 €/ päev
  Diiselkompressori Atlas Copco XAS-76 ( tootlikus 4,1 m3/ min ) rent 64 €/ päev
  hindadele lisandub käibemaks
Täname kontakti eest!
Fotod
Päringu e-vorm
OÜ Diameeter on asutatud aastal 2002 eesmärgiga osutada peamiselt Eesti ehitusturul erinevaid teemantpuurimis-, saagimis- ja lammutustöid. Meie kvalifit-seeritud personal koos järjepidevalt uueneva kaasaegse tehnikaga võimaldavad meil teostada ka kõige keerukamaid töid efektiivselt ning tähtaegset kooskõlas
kõigi Eesti Vabariigis kehtivate ehitusnormidega.

Olulisema osa meie töödest moodustavad nii uus- kui renoveeritavate ehitiste
ümarate läbiviikude puurimised ventilatsiooni-, vee-, kanalisatsiooni- jt. torustike tarbeks ning sirgeservaliste ukse-, akna- jt. avade saagimistööd. Teostame ka vee-, elektri- jt. kanalite freesimist, betoonpõrandate deformatsioonivuukide lõikamist ning erinevate ehituse kivikonstruktsioonide mõõtulõikamist. Lisaks eelnimetatule valmistame ning paigaldame ka erinevaid metallkonstruktsioone
nagu sillused, kandepostid vms.

Lisainfoks ning tööde tellimiseks võtke palun meiega ühendust.


Meeldivat koostööd soovides,
OÜ Diameeter
  Suuremahuliste tööde puhul kehtivad kokkuleppehinnad
  Hindadele lisandub käibemaks
  "OÜ Diameeter" jätab endale õiguse muudatusteks hinnakirjas!
Hinnakiri
Teenused
Teemantpuurimine
Teemantsaagimine
teema (valikuline):
Teie nimi:
e-post:
sõnum:
aadress:
Mil viisil võtame Teiega kontakti ?
telefoni teel
e-posti teel
Sõnumi saatmiseks sisestage palun allolev kontrollkood !
kontakttelefon:
Click for new image
Hinnakiri
Koostööpartnerid
Uudised
Veerenni 29/ 2, 10135 Tallinn   ⮚ 59°25'23.2"N 24°45'03.2"E
Kontakt:
gsm: 51 05 060
tel: 600 36 27
fax: 600 36 29
e-post: info@diameeter.ee
aadress:
Veerenni 29/2
10135 Tallinn
  © 2012   -   WebMaster  
e-päring